İnsan Kaynakları süreci olarak politikamız;

Doğru işe doğru insan

Herkes için eşit fırsat

Çalışan gelişimine katkı

İş sağlığı ve güvenliği konularında “Önce İnsan” ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzü sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüz haline getirmektir.

Ara